ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MEDiKSA

95-054 Ksawerów, ul. Jana Pawła II 27

Ogłasza w dniu 31 maja 2023 r. postępowanie ofertowe i zwraca się o przedstawienie oferty na wykonanie poniżej wskazanego zadania w związku z realizacją projektu pn. „Pozbądź się bólu! Program rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego w zakresie chorób grzbietu i kręgosłupa w Centrum Medycznym ANMED” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 10-X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania 03-X.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia, Poddziałanie 01-X.3.1 Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej.

I.               Ogólny przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie porad rehabilitacyjnych dla 620 pacjentów, w tym I porada - kwalifikacja medyczna do programu dla 620 pacjentów oraz II - porada końcowa dla 595 pacjentów.

Szacowany czas porady to 60 minut.

Kod CPV: 85121000-3Z

 

II          Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDiKSA

95-054 Ksawerów, ul. Jana Pawła II 27

tel. 42 232 77 71,

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

III.          Tryb udzielania zamówienia

Zapytanie ofertowe - zgodnie z wymaganiami zasady konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 .

Postępowanie o udzielenie zamówienia nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. W niniejszym postępowaniu przepisy tej ustawy stosuje się odpowiednio, o ile Zapytanie ofertowe zawiera odesłanie do tych uregulowań, jak również w celu ustalenia definicji pojęć występujących w Zapytaniu ofertowym.

 

 

Unieważnienie postępowania

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 31 maj 2023 19:50 Tomasz Klajnert
Artykuł został zmieniony. środa, 31 maj 2023 19:53 Tomasz Klajnert
Artykuł został zmieniony. wtorek, 20 czerwiec 2023 07:32 Tomasz Klajnert
Artykuł został zmieniony. środa, 21 czerwiec 2023 18:44 Tomasz Klajnert