ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MEDiKSA

95-054 Ksawerów, ul. Jana Pawła II 27

Ogłasza w dniu 21.06.2023 r. postępowanie ofertowe i zwraca się o przedstawienie oferty na wykonanie poniżej wskazanego zadania w związku z realizacją projektu pn. „Pozbądź się bólu! Program rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego w zakresie chorób grzbietu i kręgosłupa w Centrum Medycznym ANMED” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 10-X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania 03-X.3 Ochrona, utrzymanie
i przywrócenie zdrowia, Poddziałanie 01-X.3.1 Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej.

I.                   Ogólny przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie warsztatów edukacyjnych prowadzonych przez dietetyka 595 pacjentów.

Ostateczna liczba warsztatów edukacyjnych uzależniona będzie od ilości osób zakwalifikowanych do projektu.

Szacowany czas warsztatów – 60 min.

Kod CPV: 85000000-9

  1. Zamawiający:

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDiKSA

95-054 Ksawerów, ul. Jana Pawła II 27

tel. 42 232 77 71

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

III.             Tryb udzielania zamówienia

Zapytanie ofertowe - zgodnie z wymaganiami zasady konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 .

Postępowanie o udzielenie zamówienia nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. W niniejszym postępowaniu przepisy tej ustawy stosuje się odpowiednio, o ile Zapytanie ofertowe zawiera odesłanie do tych uregulowań, jak również w celu ustalenia definicji pojęć występujących w Zapytaniu ofertowym.

 

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zapytanie ofertowe PDF 757.62 KB Tomasz Klajnert
Formularz ofertowy docx 72.61 KB Tomasz Klajnert
Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego - Oświadczenie docx 71.51 KB Tomasz Klajnert
Załącznik nr 2 do Formularza ofertowego docx 72.09 KB Tomasz Klajnert
Wzór umowy PDF 507.09 KB Tomasz Klajnert
Informacja o wyniku konkursu pdf 1,022.80 KB Tomasz Klajnert
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 21 czerwiec 2023 19:00 Tomasz Klajnert
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 21 czerwiec 2023 19:04 Tomasz Klajnert
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 21 czerwiec 2023 19:06 Tomasz Klajnert
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 21 czerwiec 2023 19:18 Tomasz Klajnert
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
środa, 21 czerwiec 2023 19:19 Tomasz Klajnert
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 11 lipiec 2023 17:11 Tomasz Klajnert
Artykuł został zmieniony. wtorek, 11 lipiec 2023 17:15 Tomasz Klajnert