ZAPYTANIE OFERTOWE
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MEDiKSA
95-054 Ksawerów, ul. Jana Pawła II 27
 
Ogłasza w dniu 21 czerwca 2023r. postępowanie ofertowe i zwraca się o przedstawienie oferty na wykonanie poniżej wskazanego zadania w związku z realizacją projektu pn. „Pozbądź się bólu! Program rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego w zakresie chorób grzbietu i kręgosłupa w Centrum Medycznym ANMED” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 10-X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania 03-X.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia, Poddziałanie 01-X.3.1 Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej.
 
I. Ogólny przedmiot zamówienia
 
Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie porad rehabilitacyjnych dla 620 pacjentów, w tym I porada - kwalifikacja medyczna do programu dla 620 pacjentów oraz II - porada końcowa dla 595 pacjentów.
Ostateczna liczba porad rehabilitacyjnych uzależniona będzie od ilości osób zakwalifikowanych do projektu. 
 
Szacowany czas porady to 60 minut.
 
Kod CPV: 85121000-3
 
II. Zamawiający: 
 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDiKSA 
95-054 Ksawerów, ul. Jana Pawła II 27
tel. 42 232 77 71, 
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
 
III. Tryb udzielania zamówienia
Zapytanie ofertowe - zgodnie z wymaganiami zasady konkurencyjności, o której mowa 
w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 .
Postępowanie o udzielenie zamówienia nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych. W niniejszym postępowaniu przepisy tej ustawy stosuje się odpowiednio, o ile Zapytanie ofertowe zawiera odesłanie do tych uregulowań, jak również w celu ustalenia definicji pojęć występujących w Zapytaniu ofertowym.

 Informacja o wyborze wykonawcy

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zapytanie ofertowe PDF 826.43 KB Tomasz Klajnert
Formularz ofertowy docx 72.63 KB Tomasz Klajnert
Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego - Oświadczenie docx 71.51 KB Tomasz Klajnert
Załącznik nr 2 do Formularza ofertowego docx 72.09 KB Tomasz Klajnert
Wzór umowy PDF 540.87 KB Tomasz Klajnert
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 21 czerwiec 2023 19:29 Tomasz Klajnert
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 21 czerwiec 2023 19:33 Tomasz Klajnert
Artykuł został zmieniony. środa, 21 czerwiec 2023 19:33 Tomasz Klajnert
Artykuł został zmieniony. środa, 21 czerwiec 2023 19:33 Tomasz Klajnert
Artykuł został zmieniony. piątek, 30 czerwiec 2023 08:36 Tomasz Klajnert
Artykuł został zmieniony. czwartek, 16 listopad 2023 20:36 Tomasz Klajnert
Artykuł został zmieniony. czwartek, 16 listopad 2023 20:37 Tomasz Klajnert
Artykuł został zmieniony. czwartek, 16 listopad 2023 20:37 Tomasz Klajnert