ROOT

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MEDiKSA

95-054 Ksawerów, ul. Jana Pawła II 27

zwraca się z prośbą o złożenie oferty w ramach postępowania opartego na zasadzie rozeznania rynku w związku z realizacją projektu pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”), nr POIS.11.03.00-00-0074/22

I.                   Ogólny przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji oprogramowania mająca na celu rozbudowę posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania gabinetowego mMedica (zmiana wersji, liczby stanowisk, modułów) w ilości:

 • Gabinet Lekarza Specjalisty 3 stanowiska
 • Teleporada 17 stanowisk
 • eRejestracja 17 stanowisk
 • mPowiadomienia 17 stanowisk
 • eWyniki Diag 10 stanowisk

Kody CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

 1. Zamawiający:

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDiKSA

95-054 Ksawerów, ul. Jana Pawła II 27

tel. 42 232 77 71

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

III.             Tryb udzielania zamówienia

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Postępowanie o udzielenie zamówienia nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. W niniejszym postępowaniu przepisy tej ustawy stosuje się odpowiednio, o ile Zapytanie ofertowe zawiera odesłanie do tych uregulowań, jak również

w celu ustalenia definicji pojęć występujących w Zapytaniu ofertowym

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MEDiKSA
95-054 Ksawerów, ul. Jana Pawła II 27

zwraca się z prośbą o złożenie oferty w ramach postępowania opartego na zasadzie rozeznania rynku w związku z realizacją projektu pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”), nr POIS.11.03.00-00-0074/22

I. Ogólny przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa następującego sprzętu teleinformatycznego:
1. Urządzenia wielofunkcyjne zapewniające funkcje skanera, z możliwością przyłączenia zewnętrznego czytnika kart autoryzacyjnych oraz systemu OCR wraz z oprogramowaniem, wskazane przez producenta aplikacji gabinetowej, zapewniające pełne wykorzystanie funkcji i kompatybilności z aplikacją - 1 szt.

Kody CPV:
30121430-6 Cyfrowe urządzenia powielające

II. Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDiKSA
95-054 Ksawerów, ul. Jana Pawła II 27
tel. 42 232 77 71
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

III. Tryb udzielania zamówienia

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Postępowanie o udzielenie zamówienia nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. W niniejszym postępowaniu przepisy tej ustawy stosuje się odpowiednio, o ile Zapytanie ofertowe zawiera odesłanie do tych uregulowań, jak również
w celu ustalenia definicji pojęć występujących w Zapytaniu ofertowym

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MEDiKSA

95-054 Ksawerów, ul. Jana Pawła II 27

Ogłasza w dniu 4 sierpnia 2023 r. postępowanie ofertowe i zwraca się o przedstawienie oferty na wykonanie poniżej wskazanego zadania w związku z realizacją projektu pn.: „Wdrożenie
e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”),
nr POIS.11.03.00-00-0074/22

I. Ogólny przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa następującego sprzętu teleinformatycznego:

 1. Drukarki – 5 szt. (część 1)
 2. Laptop wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym - 1 szt. (część 2)
 3. Urządzenia wielofunkcyjne zapewniające funkcje drukarki, ksero oraz skanera wraz z oprogramowaniem, wskazane przez producenta aplikacji gabinetowej, zapewniające pełne wykorzystanie funkcji i kompatybilności z aplikacją - 1 (część 3)

Kody CPV:

30200000-1  Urządzenia komputerowe

30213100-6  Komputery przenośne

30121430-6  Cyfrowe urządzenia powielające

30232110-8  Drukarki laserowe

 

II. Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDiKSA

95-054 Ksawerów, ul. Jana Pawła II 27

tel. 42 232 77 71

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

III. Tryb udzielania zamówienia

Zapytanie ofertowe - zgodnie z wymaganiami zasady konkurencyjności, o której mowa
w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Postępowanie o udzielenie zamówienia nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. W niniejszym postępowaniu przepisy tej ustawy stosuje się odpowiednio, o ile Zapytanie ofertowe zawiera odesłanie do tych uregulowań, jak również
w celu ustalenia definicji pojęć występujących w Zapytaniu ofertowym.

 

INFORMACJA

o wyniku konkursu ofert w ramach realizacji projektu pn.: „Wdrożenie e-usług
w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”)”

nr POIS.11.03.00-00-0074/22 dofinansowanego w ramach

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

W dniu 16.08.2023r. Komisja Konkursowa dokonała wyboru oferty w zakresie dostawy sprzętu teleinformatycznego, w tym:

 1. Drukarki 5 szt. (część 1)
 2. Laptop wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym 1 szt. (część 2)
 3. Urządzenia wielofunkcyjne zapewniające funkcje drukarki, ksero oraz skanera wraz
  z oprogramowaniem, wskazane przez producenta aplikacji gabinetowej, zapewniające pełne wykorzystanie funkcji i kompatybilności z aplikacją - 1 szt. (część 3)

W przedmiotowym postępowaniu wybrano oferty:

 1. W części 1 postępowania - FAXPOL ANDRZEJ IWANOWICZ SP. Z O.O., 01-029 Warszawa ul. Dzielna 15, wartość zamówienia 4 637,10 zł
 2. W części 2 postępowania - IT Solutions Michał Daszkiewicz, 99-300 Kutno,
  ul. Grunwaldzka 5e, wartość zamówienia 2 496,90 zł
 3. W części 3 postępowania nie wyłoniono oferty.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MEDiKSA

95-054 Ksawerów, ul. Jana Pawła II 27

zwraca się z prośbą o złożenie oferty w ramach postępowania opartego na zasadzie rozeznania rynku w związku z realizacją projektu pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”), nr POIS.11.03.00-00-0074/22

I. Ogólny przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji oprogramowania mająca na celu rozbudowę posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania gabinetowego mMedica (zmiana wersji, liczby stanowisk, modułów) w ilości:

 • Gabinet Lekarza Specjalisty 3 stanowiska
 • Teleporada 17 stanowisk
 • eRejestracja 17 stanowisk
 • mPowiadomienia 17 stanowisk
 • eWyniki Diag 10 stanowisk

Kody CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

 

II Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDiKSA

95-054 Ksawerów, ul. Jana Pawła II 27

tel. 42 232 77 71

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

III. Tryb udzielania zamówienia

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Postępowanie o udzielenie zamówienia nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. W niniejszym postępowaniu przepisy tej ustawy stosuje się odpowiednio, o ile Zapytanie ofertowe zawiera odesłanie do tych uregulowań, jak również

w celu ustalenia definicji pojęć występujących w Zapytaniu ofertowym.

OGŁOSZENIE

 

W związku z brakiem wpływu ofert na zapytanie ofertowe z dnia 20.06.2023r. postępowania w trybie rozeznania rynku na  realizację projektu pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”), nr POIS.11.03.00-00-0074/22 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MEDiKSA w Ksawerowie przy ul. Jana Pawła II 27 ogłasza ponowny nabór ofert na dostawę n/w sprzętu teleinformatycznego:

 1. Serwer wraz z systemem operacyjnym i wyposażeniem, macierz dyskowa NAS, szafa serwerowa wraz z wyposażeniem - 1 zestaw
 2. Urządzenie UPS podtrzymujące napięcie dla serwera, szafy serwerowej i urządzeń sieciowych wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem – 1 szt.

Przedmiotowa dokumentacja znajduje się w Zakładce BIP.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MEDiKSA

95-054 Ksawerów, ul. Jana Pawła II 27

 
zwraca się z prośbą o złożenie oferty w ramach postępowania opartego na zasadzie rozeznania rynku w związku z realizacją projektu pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”), nr POIS.11.03.00-00-0074/22
 
I. Ogólny przedmiot zamówienia
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa następującego sprzętu teleinformatycznego:
1. Serwer wraz z systemem operacyjnym i wyposażeniem, macierz dyskowa NAS, szafa serwerowa wraz z wyposażeniem - 1 zestaw (Część 1)
2. Urządzenie UPS podtrzymujące napięcie dla serwera, szafy serwerowej i urządzeń sieciowych wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem – 1 szt. (Część 2)
 
Kody CPV: 
48820000-2  Serwer
31682530-4  Awaryjne urządzenia energetyczne
 
II. Zamawiający: 
 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDiKSA 
95-054 Ksawerów, ul. Jana Pawła II 27
tel. 42 232 77 71
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
III. Tryb udzielania zamówienia
 
Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Postępowanie o udzielenie zamówienia nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. W niniejszym postępowaniu przepisy tej ustawy stosuje się odpowiednio, o ile Zapytanie ofertowe zawiera odesłanie do tych uregulowań, jak również w celu ustalenia definicji pojęć występujących w Zapytaniu ofertowym.
 

Podkategorie