ROOT

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MEDiKSA 95-054 Ksawerów, ul. Jana Pawła II 27
Ogłasza w dniu 20 października 2023 r. postępowanie ofertowe i zwraca się o przedstawienie oferty na wykonanie poniżej wskazanego zadania realizowanego na podstawie umowy nr UM.POZ.W-22573.2023-00/4661/2023/1363 o powierzenie Grantu w ramach projektu pn.: „E-KONSYLIUM - wdrożenie modelowych schematów diagnostyczno-terapeutycznych z wykorzystaniem platformy telemedycznej”.

Poniżej dokumenty do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zał. 1 do Zapytania ofertowego - specyfikacja

Zał. 2 do Zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTOWY

Zał. 1 do Zapytania ofertowego - specyfikacja

Zał. 2 do Zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTOWY

 WZÓR UMOWY

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY:

 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Ogłoszenie podmiotu leczniczego o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Szczegóły w załacznikach poniżej: 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

REGULAMIN

ZAŁĄCZNIK NR.1"

ZAŁĄCZNIK NR.2"

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MEDiKSA
95-054 Ksawerów, ul. Jana Pawła II 27

zwraca się z prośbą o złożenie oferty w ramach postępowania opartego na zasadzie rozeznania rynku w związku z realizacją projektu pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”), nr POIS.11.03.00-00-0074/22

I. Ogólny przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa następującego sprzętu teleinformatycznego:
1. Urządzenia wielofunkcyjne zapewniające funkcje skanera, z możliwością przyłączenia zewnętrznego czytnika kart autoryzacyjnych oraz systemu OCR wraz z oprogramowaniem, wskazane przez producenta aplikacji gabinetowej, zapewniające pełne wykorzystanie funkcji i kompatybilności z aplikacją - 1 szt.

Kody CPV:
30121430-6 Cyfrowe urządzenia powielające

II. Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDiKSA
95-054 Ksawerów, ul. Jana Pawła II 27
tel. 42 232 77 71
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

III. Tryb udzielania zamówienia

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Postępowanie o udzielenie zamówienia nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. W niniejszym postępowaniu przepisy tej ustawy stosuje się odpowiednio, o ile Zapytanie ofertowe zawiera odesłanie do tych uregulowań, jak również
w celu ustalenia definicji pojęć występujących w Zapytaniu ofertowym.

 

Informacja o wyborze wykonawcy:

Informacja o wyborze wykonawcy

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MEDiKSA

95-054 Ksawerów, ul. Jana Pawła II 27

zwraca się z prośbą o złożenie oferty w ramach postępowania opartego na zasadzie rozeznania rynku w związku z realizacją projektu pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”), nr POIS.11.03.00-00-0074/22

I.                   Ogólny przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji oprogramowania mająca na celu rozbudowę posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania gabinetowego mMedica (zmiana wersji, liczby stanowisk, modułów) w ilości:

 • Gabinet Lekarza Specjalisty 3 stanowiska
 • Teleporada 17 stanowisk
 • eRejestracja 17 stanowisk
 • mPowiadomienia 17 stanowisk
 • eWyniki Diag 10 stanowisk

Kody CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

 1. Zamawiający:

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDiKSA

95-054 Ksawerów, ul. Jana Pawła II 27

tel. 42 232 77 71

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

III.             Tryb udzielania zamówienia

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Postępowanie o udzielenie zamówienia nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. W niniejszym postępowaniu przepisy tej ustawy stosuje się odpowiednio, o ile Zapytanie ofertowe zawiera odesłanie do tych uregulowań, jak również

w celu ustalenia definicji pojęć występujących w Zapytaniu ofertowym

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MEDiKSA

95-054 Ksawerów, ul. Jana Pawła II 27

zwraca się z prośbą o złożenie oferty w ramach postępowania opartego na zasadzie rozeznania rynku w związku z realizacją projektu pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”), nr POIS.11.03.00-00-0074/22

I. Ogólny przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji oprogramowania mająca na celu rozbudowę posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania gabinetowego mMedica (zmiana wersji, liczby stanowisk, modułów) w ilości:

 • Gabinet Lekarza Specjalisty 3 stanowiska
 • Teleporada 17 stanowisk
 • eRejestracja 17 stanowisk
 • mPowiadomienia 17 stanowisk
 • eWyniki Diag 10 stanowisk

Kody CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

 

II Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDiKSA

95-054 Ksawerów, ul. Jana Pawła II 27

tel. 42 232 77 71

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

III. Tryb udzielania zamówienia

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Postępowanie o udzielenie zamówienia nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. W niniejszym postępowaniu przepisy tej ustawy stosuje się odpowiednio, o ile Zapytanie ofertowe zawiera odesłanie do tych uregulowań, jak również

w celu ustalenia definicji pojęć występujących w Zapytaniu ofertowym.

Podkategorie