ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MEDiKSA

95-054 Ksawerów, ul. Jana Pawła II 27

Ogłasza w dniu 4 sierpnia 2023 r. postępowanie ofertowe i zwraca się o przedstawienie oferty na wykonanie poniżej wskazanego zadania w związku z realizacją projektu pn.: „Wdrożenie
e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”),
nr POIS.11.03.00-00-0074/22

I. Ogólny przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa następującego sprzętu teleinformatycznego:

 1. Drukarki – 5 szt. (część 1)
 2. Laptop wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym - 1 szt. (część 2)
 3. Urządzenia wielofunkcyjne zapewniające funkcje drukarki, ksero oraz skanera wraz z oprogramowaniem, wskazane przez producenta aplikacji gabinetowej, zapewniające pełne wykorzystanie funkcji i kompatybilności z aplikacją - 1 (część 3)

Kody CPV:

30200000-1  Urządzenia komputerowe

30213100-6  Komputery przenośne

30121430-6  Cyfrowe urządzenia powielające

30232110-8  Drukarki laserowe

 

II. Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDiKSA

95-054 Ksawerów, ul. Jana Pawła II 27

tel. 42 232 77 71

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

III. Tryb udzielania zamówienia

Zapytanie ofertowe - zgodnie z wymaganiami zasady konkurencyjności, o której mowa
w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Postępowanie o udzielenie zamówienia nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. W niniejszym postępowaniu przepisy tej ustawy stosuje się odpowiednio, o ile Zapytanie ofertowe zawiera odesłanie do tych uregulowań, jak również
w celu ustalenia definicji pojęć występujących w Zapytaniu ofertowym.

 

INFORMACJA

o wyniku konkursu ofert w ramach realizacji projektu pn.: „Wdrożenie e-usług
w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”)”

nr POIS.11.03.00-00-0074/22 dofinansowanego w ramach

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

W dniu 16.08.2023r. Komisja Konkursowa dokonała wyboru oferty w zakresie dostawy sprzętu teleinformatycznego, w tym:

 1. Drukarki 5 szt. (część 1)
 2. Laptop wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym 1 szt. (część 2)
 3. Urządzenia wielofunkcyjne zapewniające funkcje drukarki, ksero oraz skanera wraz
  z oprogramowaniem, wskazane przez producenta aplikacji gabinetowej, zapewniające pełne wykorzystanie funkcji i kompatybilności z aplikacją - 1 szt. (część 3)

W przedmiotowym postępowaniu wybrano oferty:

 1. W części 1 postępowania - FAXPOL ANDRZEJ IWANOWICZ SP. Z O.O., 01-029 Warszawa ul. Dzielna 15, wartość zamówienia 4 637,10 zł
 2. W części 2 postępowania - IT Solutions Michał Daszkiewicz, 99-300 Kutno,
  ul. Grunwaldzka 5e, wartość zamówienia 2 496,90 zł
 3. W części 3 postępowania nie wyłoniono oferty.

 

Informacja o wyborze wykonawcy:

Informacja o wyborze wykonawcy

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zapytanie ofertowe PDF 477.73 KB Tomasz Klajnert
Załącznik 1 do Zapytania ofertowego docx 274.83 KB Tomasz Klajnert
Załącznik 2 do Zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTOWY docx 261.78 KB Tomasz Klajnert
Załącznik 1 do Formularza ofertowego docx 247.63 KB Tomasz Klajnert
Załącznik 2 do Formularza ofertowego docx 248.18 KB Tomasz Klajnert
Wzór umowy pdf 257.70 KB Tomasz Klajnert
Model referencyjny PDF 1.27 MB Tomasz Klajnert
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 04 sierpień 2023 13:45 Tomasz Klajnert
Artykuł został zmieniony. piątek, 04 sierpień 2023 13:46 Tomasz Klajnert
Artykuł został zmieniony. piątek, 18 sierpień 2023 12:58 Tomasz Klajnert
Artykuł został zmieniony. czwartek, 16 listopad 2023 20:34 Tomasz Klajnert
Artykuł został zmieniony. czwartek, 16 listopad 2023 20:35 Tomasz Klajnert