Projekty EU

Fundusze EU Logo

 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDiKSA w Ksawerowie

realizuje Przedsięwzięcie pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”) dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

nr POIS.11.03.00-00-0074/22

Cele do osiągnięcia:

a)    integracja z systemem e-zdrowia,

b)    komunikacja z pacjentami przy wykorzystaniu funkcjonalności np. „system contact center”, wirtualna centrala telefoniczna.

Szczegółowe wymagania określa Model referencyjny.

Korzyści dla personelu placówki POZ

 • usprawnienie obsługi pacjenta poprzez informatyzację czynności związanych z rejestrowaniem danych o udzielonych świadczeniach,
 • szybszy dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta wytworzonej w innym podmiocie leczniczym.

Korzyści dla pacjenta: 

 • poprawa jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych przez placówki POZ,
 • zwiększenie dostępu do dokumentacji medycznej (dokumentacja jest udostępniana bez dodatkowych opłat),
 • zapewnienie wysokiego poziomu skuteczności diagnostyki i leczenia (trafne i szybkie diagnozy),
 • zmniejszenie do minimum czasu, który upływa od momentu dokonania diagnozy do momentu podjęcia leczenia.

Projekt realizowany jest przez Departament Innowacji Ministerstwa Zdrowia.

Wartość projektu ogółem: 99 589 028,57 zł

Wkład Funduszy Europejskich (EFRR): 99 589 028,57 zł

Wartość Grantu przyznana SP ZOZ MEDiKSA: 158 021,50 zł

Wkład Funduszy Europejskich (EFRR): 158 021,50 zł

Zgłaszanie nieprawidłowości

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób:

 • etyczny,
 • jawny.

Dlatego też stworzone zostało proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

 • skorzystać z elektronicznego formularzaza pośrednictwem strony internetowej https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci
  lub
 • wysłać wiadomość na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Projekty EU - logo

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 10 - X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw
w regionie

Działanie: 03 – X.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia

Poddziałanie: 01-X.3.1 Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej.

Numer projektu: RPLD.10.03.01-10-B024/22

Nazwa projektu: Pozbądź się bólu! Program rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego w zakresie chorób grzbietu
i kręgosłupa w Centrum Medycznym ANMED

Cel projektu:

Poprawa sprawności i aktywności zawodowej 620 (310K/310M) mieszkańców województwa łódzkiego w wieku aktywności zawodowej z chorobami układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej poprzez udział w programie rehabilitacji leczniczej w zakresie chorób grzbietu i kręgosłupa, do których predysponuje lub nasila objawy siedzący charakter pracy.

Adresaci projektu:

Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa łódzkiego w wieku aktywności zawodowej ze zdiagnozowaną chorobą układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej, w kategorii:

-M47 Spondyloza,

-M48 Inne choroby kręgosłupa,

-M49 Spondylopatie w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej,

-M50 Choroby krążków międzykręgowych szyjnych,

-M51 Inne choroby krążka międzykręgowego,

-M53 Inne choroby grzbietu, niesklasyfikowane gdzie indziej,

-M54 Bóle grzbietu,

posiadający dokumentację medyczną potwierdzającą diagnozę (nie starszą niż 1 rok) w stanie zdrowia umożliwiającym podjęcie rehabilitacji w trybie ambulatoryjnych

W ramach projektu zaplanowano następujące zadania:
1. I porada rehabilitacyjna (kwalifikacja medyczna do programu)
2. Rehabilitacja z elementami edukacji
3. Warsztaty psychoedukacyjne z psychologiem i dietetykiem
4. II porada rehabilitacyjna (kwalifikacja medyczna do programu)

Obszar realizacji projektu: województwo łódzkie

Okres realizacji projektu: od: 06.2023 do: 30.10.2023

Całkowita wartość projektu: 930 958,25 zł

Dofinansowanie UE: 875 100,75 zł

Beneficjent:
Ośrodek rehabilitacyjno – opiekuńczy „Dom Seniora ANMED” Arkadiusz Tomasik z siedzibą w Pabianicach, przy ul. Karniszewickiej 70

Filia: Centrum Medyczne ANMED przy ul. Piłsudskiego 3a, 95-200 Pabianice

Partner:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDiKSA w Ksawerowie

ul. Jana Pawła II 27, 95-054 Ksawerów

Kontakt:
Dział Projektów:

 1. Centrum Medyczne ANMED
 2. Piłsudskiego 3a, 95-200 Pabianice

tel. 885-112-777 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 www.anmed.pl

 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDiKSA

ul. Jana Pawła II 27, 95-054 Ksawerów

tel. 786-080-419  e-mail: ksiegowosc@mediksa.pl

www.mediksa.pl